Nieważność testamentu

Nieważność testamentuZgodnie z przepisami każda osoba ma prawo sporządzić testament, jednak muszą być spełnione określone warunki, niezachowanie formy lub inne okoliczności mogą spowodować, że dany dokument nie będzie ważny.

Czytaj dalej »

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oraz jego spis

Spis inwentarzaZgodnie z przepisami istnieją dwa sposoby przyjęcia spadku. Jednym z nich właśnie jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Czytaj dalej »

Darowizna obciążona poleceniem

Darowizna obciążona poleceniemZgodnie z przepisami istnieje możliwość obciążenia darowizny poleceniem, czyli zobowiązać obdarowanego do określonego zachowania.

Czytaj dalej »

Dział spadku

Podział spadkuZgodnie z przepisami istnieje dział spadku można dokonać poprzez orzeczenie sądu. Każda z osób uprawnionych do spadku może dochodzić działu spadku przed sądem, jeżeli spadkobiercy nie są zgodni co do jego dokonania.

Czytaj dalej »

Zapis windykacyjny w testamencie

Zapis windykacyjny w testamencieZapis w testamencie jest to czynność, za pomocą której spadkodawca będzie mógł przekazać konkretny składnik majątku poszczególnym osobom. Dzięki tej instytucji dziedziczenie staje się łatwiejsze. Korzystając z zapisu spadkodawca ma możliwość zapisu konkretnych przedmiotów określonej osobie, np. będzie mógł zapisać swojemu dziecku dom, czy działkę.

Czytaj dalej »